Jak zebrać dokumenty dla firmy odszkodowawczej?

Najważniejsze jest zgłoszenie szkody doradcy ds. odszkodowań. To pierwszy krok w uzyskaniu należnych pieniędzy. Kolejnym etapem jest skompletowanie dokumentów potwierdzających roszczenia poszkodowanego.

 

Jeżeli zostaliśmy poszkodowani w kolizji lub wypadku drogowym, razem z pogotowiem ratunkowym wzywamy policję, tak aby mieć dokładne dane sprawcy, nr jego polisy OC i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego. Zróbmy zdjęcia szkód po zdarzeniu drogowym, zbierzmy kontakty do świadków, a policję poprośmy o notatkę z miejsca wypadku. Jeżeli nie jest to możliwe, odbierzmy od sprawcy wypadku jego pisemne oświadczenie, że jest sprawcą, przyznaje się do winy, nr polisy OC wraz z nazwą Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz dane innych osób biorących udział w wypadku.

– Zdajemy sobie sprawę, że ofiara wypadku działa pod wpływem silnych emocji, ale zebranie danych jest gwarancją uzyskania należnego wysokiego odszkodowania. Kolejnym etapem, po zgłoszeniu nam roszczenia przez poszkodowanego, jest kompletowanie niezbędnych dokumentów. Nasz doradca przeprowadza szczegółowy wywiad, pomaga opisać powstałe szkody oraz sprecyzować podstawy roszczenia. Właściwie wypełnione i zebrane dokumenty pozwalają nam skutecznie przeprowadzić proces likwidacji szkody, a tym samym uzyskać dla poszkodowanych wysokie sumy, znacząco przekraczające oferowane przez Ubezpieczyciela – informuje Wojciech Alfawicki koordynator zespołu prawnego EGF Niezależni Doradcy Odszkodowań.

Pamiętajmy o zbieraniu potwierdzenia kosztów leczenia i rehabilitacji, zajęć wspomagających rehabilitację takich jak pływalnia czy też siłownia oraz wszystkich innych kuracji.

– Skutki wypadku mogą być odczuwane przez wiele lat i poszkodowany może odzyskać poniesione na leczenie koszty. Dlatego apelujemy o gromadzenie wszystkich rachunków zakupów leków, sprzętu ortopedycznego, płatnych wizyt lekarskich, kosztów dojazdów (bilety) czy też zatrudnienia opiekunki. Jeżeli musieliśmy przebywać w szpitalu, otrzymamy zaświadczenie o pobycie, które również zwiększy szansę na uzyskanie wyższego świadczenia. Im więcej dokumentów poświadczających poniesione wydatki, tym lepiej – dodaje Wojciech Alfawicki.

Po zgłoszeniu szkody do nas, Niezależny Doradca Odszkodowań EGF szczegółowo wyjaśni zasady zbierania dokumentacji i pomoże w jej właściwym skompletowaniu.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym doradcą 801 015 016 lub napisz na kontakt@egfdoradcy.pl!


Opinie Klientów