Gospodarstwa rolne

Odszkodowania za uszczerbek doznany podczas wypadku w gospodarstwie rolnym ma prawo domagać się każda osoba, która poniosła szkodę w gospodarstwie rolnym.

 

 

O odszkodowanie może ubiegać się:

  • Rolnik pracujący w gospodarstwie
  • Pracownik rolnika zatrudniony przez rolnika
  • Osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie
  • Każda osoba, która doznała uszczerbku na terenie gospodarstwa rolnego. Może to być właściciel samochodu przejeżdżającego przez teren gospodarstwa rolnego czy turysta przemierzający teren gospodarstwa rolnego.

 

Warunkiem ubiegania się o odszkodowanie jest wypadek, do którego doszło na terenie gospodarstwa rolnego; na terenie domu, który jest częścią gospodarstwa rolnego; w drodze do i z gospodarstwa;
w drodze do pracy pracownika rolnego oraz wszystkich innych czynności związanych z gospodarstwem rolnym.

 

 

Pomagamy uzyskać odszkodowanie za wydarzenia, których następstwem są:

  • śmierć
  • kalectwo
  • utrata zdrowia
  • uszkodzenie ciała
  • zniszczenie mienia

 

PAMIĘTAJ! Twoje należne odszkodowanie zostanie zapłacone z polisy OC rolnika, a nie z jego prywatnej kieszeni. Masz prawo do odszkodowania z tytułu poniesionych strat w gospodarstwie rolnym.

 

 

Jeżeli jesteś osobą, która doznała jakiegokolwiek uszczerbku związanego z gospodarstwem rolnym
i chcesz odzyskać należne Ci odszkodowanie, skontaktuj się z nami.


Opinie Klientów