Każdy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy z winy pracodawcy, ma prawo
do odszkodowania.

 

 

Uzyskamy dla Ciebie należne odszkodowanie za:

  • Szkody doznane przy pracy
  • Szkody doznane podczas delegacji służbowej

Uzyskane odszkodowanie pozwala na pokrycie kosztów rehabilitacji i leczenia lub w przypadku śmierci pracownika, na zabezpieczenie przyszłości finansowej najbliżej rodziny.

 

 

PAMIĘTAJ! Twoje należne odszkodowanie zostanie zapłacone z polisy OC pracodawcy, a nie z firmowych funduszy. Masz prawo do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Jeżeli jesteś osobą, która doznała jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu przy pracy i chcesz odzyskać należne Ci odszkodowanie skontaktuj się z nami.


Opinie Klientów