EGF Doradca

Odszkodowanie uzyskane po latach

Często bezpośrednio po wypadku osoby poszkodowane nie są w stanie podjąć działań prowadzących do uzyskania należnego im odszkodowania. Kiedy przedawniają się nasze roszczenia?

 

Ból, długotrwały proces leczenia i rehabilitacji pogłębia stres wywołany samym wypadkiem. W tych trudnych momentach, związanych także ze śmiercią ukochanej osoby, proces likwidacji szkody odchodzi na drugi plan. Bywa również tak, że skutki wypadku nie są oczywiste i ujawniają się dopiero po jakimś czasie.

Ustawodawca przewidział jednak takie sytuacje i ustanowił przedawnienie na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Przedawnienie to okres, w którym każdy uprawniony do odszkodowania ma prawo zgłosić roszczenia do podmiotu odpowiedzialnego za skutki wypadku. Dopiero po tym okresie zamykają się wszelkie możliwości uzyskania jakiegokolwiek zadośćuczynienia.

– Zasadniczy termin, w którym możemy dochodzić praw do należnego odszkodowania, wynosi 3 lata. Termin ten liczymy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie oraz o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Mamy zatem dwie przesłanki, które muszą zostać spełnione. Jeśli spełniony zostanie tylko jeden z tych warunków bieg przedawnienia nie rozpoczyna się – wyjaśnia Wojciech Alfawicki, z Kancelarii Radców Prawnych EGF.

 

Przykład:

Anna Kowalska została potrącona blisko miejsca zamieszkania przez jednego z sąsiadów. Nie zażądała odszkodowania, jednak po blisko 4 latach okazało się, że wypadek spowodował u niej ciężką chorobę. W tym przypadku roszczenie nie uległo przedawnieniu, ponieważ szkoda (choroba Pani Anny) ujawniła się dopiero po kilku latach. Pani Anna może więc liczyć na odszkodowanie mimo upływu 3 lat od wypadku.

 

– Wyjątkowy okres przedawnienia – aż 20-letni, ustanowiony jest dla szkód powstałych na skutek zbrodni lub występku. Czas ten liczony jest od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie czy osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Za przestępstwo, zgodnie z definicją zapisaną w kodeksie karnym, uznaje się czyn skutkujący rozstrojem zdrowia ofiary trwającym powyżej 7 dni lub jej śmiercią – podkreśla Wojciech Alfawicki.

W przypadku osób nieletnich przedawnienie roszczenia następuje po upływie 2 lat od uzyskania pełnoletności przez poszkodowanego (maksymalnie do czasu ukończenia 20 roku życia).

 

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z naszym Niezależnym Doradcą Odszkodowań pod numerem infolinii 801 015 016 lub mailowo: biuro@egfdoradcy.pl.


Opinie Klientów